Právne poradenstvo

Právne poradenstvo v slovenčine

Slovenskí zamestnanci, ktorí pracujú v priestore Viedne a Dolného Rakúska dostali v rámci   projektu ZUWINBAT (www.zuwinbat.at), podporovaného Európskou Úniou, príležitosť byť bezplatne informovaní o ich pracovných a sociálnych právach.

Dôležité dokumenty a formuláre v slovenskom jazyku nájdete na stránke: www.interpro.sk
Právnu poradňu po ukončení projektu prevzala základná odborová organizácia Intepro. Kontakt na právnu poradňu: interpro@hotmail.sk