MEGAK

Stredoeurópska odborová akadémia (MEGAK) je cezhraničná forma školenia multiplikátorov. Mala by predovšetkým posilniť kontakt medzi Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej Republi-ky (KOZ SR) a Rakúskym odborovým zväzom (ÖGB) a medzi zástupcami zamestnancov na oboch stranách hraníc. 
Keďže v roku 2011 nastáva celková liberalizácia pracovného trhu, je veľmi dôležité, získať dostatočné informácie o svojom susedovi. Podstatné je pritom nadväzovanie osobných kontaktov, spoznanie susedného štátu a vybudovanie si kontaktnej siete.
Toto sú centrálne prvky, ktoré prispejú k udržaniu vzťahov medzi Slovenskom a Rakúskom.

Obsahy:

• Dejiny odborového a robotníckeho hnutia na Slovensku a v Rakúsku
• Sociálne partnerstvo v oboch krajinách
• Stav hospodárstva a  ekonomický vývoj
• Získavanie členov na Slovensku a v Rakúsku
• Práca v oblastiach ženy a mládež v odboroch a podnikoch
• Rakúske pracovné a sociálne právo pre slovenských účastníkov, slovenské pracovné a sociálne právo pre rakúskych účastníkov
• podnikové návštevy a vzájomné spoznanie regiónov

Účastníci:
Vybrané zástupkyne a zástupcovia z grémii podnikových rád a personálnych zástupcov ako aj zo zakladných odborových organizácií.
Účastníci zo Slovenska a z Rakúska.