MEGAK I.

Prvý ročník Stredoeurópskej odborovej akadémie (MEGAk) sa úspešne skončil!

Dňa 22. januára 2010 sa skončil prvý ročník Stredoeurópskej odborovej akadémie MEGAk, ktorý úspešne absolvovali 16 zástupcovia zamestnancov a zamestnaneckých rád z Rakúska a zo Slovenska.
V štyroch blokoch, z ktorých akadémia pozostávala, sa účastníci mohli oboznámiť s rôznymi témami, týkajúcimi sa susedného štátu: pracovné a sociálne právo, získavanie členov, práca žien v odboroch a podnikoch, ako aj o hospodárskej situácii v oboch krajinách.
Okrem toho mohli účastníci nadviazať zaujímavé kontakty, ktoré využijú v pracovnom živote.
Obsahy a diskusie boli simultánne prekladané z nemčiny do slovenčiny a naopak, okrem toho sa konal aj vstupný jazykový kurz.

Pre účastníkov bolo špeciálnym uznaním odovzdávanie diplomov prezidentom Rakúskeho odborového zväzu (ÖGB) Erichom Foglarom a jeho slovenským kolegom, prezidentom Konfederácie odborových zväzov (KOZ SR) Miroslavom Gazdíkom.
Nadšenie absolventov pre túto formu cezhraničnej spolupráce bolo také veľké, že budú spoločne pokračovať v druhom, prehlbujúcom ročníku.
Záujem o informácie o našich susedoch dokazuje dôležitosť a význam takejto cezhraničnej spolupráce.
So zreteľom na otvorenie pracovného trhu v roku 2011 prispieva MEGAk v rámci EÚ projektu ZUWINBAT (Priestor budúcnosti Viedeň- Dolné Rakúsko- Bratislava- Trnava) nemalou troškou k odbúravaniu predsudkov na pracovnom trhu.