MEGAK III.

MEGAk pre mladých odborárov

Prvý dvojdňový blok sa konal 22. a 23. septembra 2011 v Bratislave. Rakúski účastníci pricestovali spoločne vlakom a stretli sa so slovenskými kolegami na mieste konania- v hoteli Sorea. Po oficiálnom privítaní a otvorení MEGAk projektovou koordinátorkou Hanou Blažičkovou, sa predstavili aj jednotliví účastníci.
Prvú prednášku o dejinách a štruktúre odborov na Slovensku mal Miloš Nešpor, tajomník ZO ECHOZ. O dejinách a štruktúre odborov v Rakúsku prednášala kolegyňa Sabine Lichtenberger z Komory zamestnancov a robotníkov vo Viedni.
Nové informácie o práci mladých na Slovensku nám podala Erika Bršelová, predsedníčka Rady mladých KOZ SR. Za rakúsku stranu nám o mladých odborároch porozprával Michael Trinko, spolkový tajomník ÖGB.
Na záver dňa sa konal spoločný jazykový nemecko-slovenský kurz, pri ktorom sa účastníci naučili tvoriť jednoduché vety a frázy.
Na druhý deň sme spoločne navštívili Strednú odbornú školu chemickú, kde nás Ing. Dömötörová poinformovala o škole a jej aktivitách, o systéme odbornej prípravy na výkon povolania, ako aj o spolupráci so zamestnávateľmi. Po stretnutí s niekoľkými žiakmi SOŠ chemickej mali účastníci MEGAk možnosť prezrieť si vyučovacie priestory školy. Návšteva školy bola veľmi zaujímavá pre všetkých mladých odborárov a všetci sa tešili na ďaľší blok do Viedne.
Druhý blok sa konal vo viedenskom hoteli Strudlhof. Úvodnú prednášku odprezentoval Mario Lindner z ÖGB (Referát organizácia, koordinácia, servis). Priniesol aj dôležité impulzy pre workshop, ktorý sa konal poobede. Ďaľšie prednášky o súčasnej situácii v obidvoch krajinách ako aj o nábore nových (mladých) členov do odborov odprezentovali Miloš Nešpor a Michael Trinko.
Potom sa účastníci venovali workshopu, ktorého cieľom bolo vyvinúť zaujímavú kampaň na získavanie mladých členov do odborov. Na konci programu sa konal opäť dvojjazyčný jazykový kurz, ktorý mal veľký ohlas.
K ukončeniu MEGAk boli slávnostne odovzdané diplomy.
V piatok, 14.10., sa konala návšteva učňovského strediska na báze nadpodnikovej úrovne ZOBA. Wolfgang Bamberg z organizácie Jugend am Werk podal informácie o problémoch mladých ľudí po ukončení povinnej školskej dochádzky, ktorí sa rozhodujú medzi ďaľším štúdiom a nástupom na pracovný trh. Organizácia Jugend am Werk ponúka mladým ľuďom, ktorí si nenašli učňovské miesto na pracovnom trhu rôznorodé ponuky zamerané na ďaľšiu kvalifikáciu a výučbu do ich budúceho povolania. Účastníci MEGAk mohli nahliadnuť do praktického vyučovania budúcich čističov textilu, čašníkov a kuchárov. Pre slovenských účastníkov bola táto návšteva mimoriadne zaujímavá: podobné nadpodnikové učňovské stredisko na Slovensku neexistuje. Touto návštevou sa skončila aj tretia Stredoeurópska odborová akadémia MEGAk III.