Aktuálne

Niekoľkoročný odborársky projekt ZUWINBAT (Priestor budúcnosti Viedeň – dolné Rakúsko – Bratislava -Trnava),
podporovaný z fondu Európskej únie (EFRR) a rakúskeho spolkového Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bol k 31.3.2012 úspešne ukončený.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, kolegyniam a kolegom, ktorí sa do projektu zapojili!

Na našej webovej stránke nájdete prehľad našich uskutočnených aktivít. Pod bodom „Download“ nájdete zopár zaujímavých dokumentov na stiahnutie, ktoré Vám iste pomôžu pri udržiavaní cezhraničných kontaktov.

 

Tím ZUWINBAT