Projekt ZUWINBAT

ZUWINBAT - Priestor budúcnosti Viedeň – dolné Rakúsko – Bratislava -Trnava

Narastajúci rozvoj a blízkosť len 60 km od seba vzdialených hlavných miest, poprípade hlavných regiónov (Viedeň, Dolné Rakúsko, Bratislava a Trnava) vedie k stále intenzívnejšiemu prepojeniu vznikajúceho spoločného priestoru Viedeň - Bratislava a vyžadujú si od oboch odborových partnerov  (za rakúsku stranu ÖGB a za slovenskú stranu KOZ SR) zodpovedajúcu iniciatívu v sociálnom dialógu, ktorá bude prínosom pre túto novovzniknutú situáciu.

Spoločný pracovný trh, sociálne komponenty, otázky migrácie a podobné témy sa čoraz častejšie stávajú aj politickými témami v tomto novom európskom priestore. Cieľom  projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou Úniou (oblasť Viedeň - Magistrát 27) a Spolkovým ministerstvom pre prácu, sociálne záležitosti a ochranu spotrebiteľov  sú odborové kooperácie medzi ÖGB a KOZ SR, ako aj riešenie aspektov vznikajúceho cezhraničného sociálneho partnerstva medzi Rakúskom a Slovenskom.

Projekt sa nesnaží nájsť iba odpovede na výzvy, ale predovšetkým zoptimalizovať spoluprácu medzi všetkými, ktorí sa podieľajú na vytváraní pracovného trhu v priestore spolkových krajín Viedeň, Dolné Rakúsko a regiónov Bratislava a Trnava.

Vedúcim partnerom projektu je Rakúsky odborový zväz (ÖGB). 
Hlavný slovenský partner je Konfederácia odborových zväzov (KOZ SR). ÖGB spolupracuje s GPA djp (Odborový zväz pracovníkov súkromného sektora, tlače, novín a papiera) a odborovým zväzom VIDA.

Nasledujúci strategickí partneri sú obsahovo spojený s projektom:

V Rakúsku:
- Hospodárska komora mesta Viedne
- Robotnícka a zamestnanecká komora mesta Viedne
- Robotnícka a zamestnanecká komora pre Dolné Rakúsko
- Servis trhu práce mesta Viedeň
- Servis trhu práce pre Dolné Rakúsko
- Fond na podporu rozvoja zamestnancov mesta Viedne (WAFF)
- Fond na podporu rozvoja zamestnancov pre Dolné Rakúsko

Na Slovensku:
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
- IVO Inštitút vzdelávania odborov
- AZZZ Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej Republiky