2012

2011

2010

2008/2009

2010

2010

18.2.2010 Podniková návšteva podzemného zásobníka zemného plynu Plavecký Štvrtok

16.3.2010 GPA-djp Seminár: Odbory, sociálna politika a pracovné právo na Slovensku, Viedeň

8.4.2010 vida: Transfer know-how v oblasti železníc medzi zástupcami Odbornej spolkovej skupiny pre železnice pri odborovom zväze vida a predstaviteľmi Odborového združenia železničiarov OZŽ / návšteva podniku /, Viedeň

26.4.2010 vida: Know-how Transfer OZ potravinárov SR, Viedeň

30.4.2010  vida: Know-How Transfer zdravotníctvo / podniková návšteva, Bratislava

27.5.2010 vida: 24-hodinová starostlivosť, výmena skúseností, Viedeň

1.6.2010 KOZ SR: Know-how Transfer o vyslaných zamestnancoch, Bratislava

2.6.2010 vida: Know-how Transfer a návšteva z oblasti služieb- kozmetika, starostlivosť, Bratislava

8.6.2010 vida: Seminár pre ženy - nový národný plán pre rovnosť šancí, porovnanie Rakúsko a Slovensko, Bratislava 

9.6.2010 GPA-djp: Informačná výstava pre zamestnanecké rady, Viedeň

18.6.2010 vida: Know-how Transfer z oblasti sociálne služby, Slovensko

12.10.2010 Know-how Transfer a podniková návšteva z oblasti služieb- kozmetika, starostlivosť, Viedeň

19.10.2010 Konferencia „Mobilita za spravodlivých podmienok a sociálnej istoty“, Bratislava

15.11.2010 Podniková návšteva OMV Gänserndorf

9.12.2010 vida: Odborný seminár - cukrovarnícky sektor, Trnava

14.12.2010 - Pracovné právo v Rakúsku, Slovenskej a Českej republike, Bratislava