2012

2011

2010

2008/2009

Seminár "Projektový manažér pre cezhraničnú spoluprácu"

V náväznosti na seminár „Možnosti financovania z EÚ a projektový manažment“, ktorý  realizoval ÖGB vo Viedni prostredníctvom projektu ZUWINBAT, sa 16. až 17. januára  2012
uskutočnil v Bratislave seminár „Projektový manažér pre cezhraničnú spoluprácu“. Zúčastnilo sa ho 17 účastníkov zo štyroch odborových zväzov.

Odborné témy prednášala p. Hana Blažíčková. Prvý deň seminára bol zameraný na priblíženie základných pojmov používaných v projektovom manažmente. V závere tohto dňa vytvorili účastníci seminára skupiny a ich úlohou bolo načrtnúť vlastný projekt.

Druhý deň seminára bol na začiatku venovaný výzvam v SR a výberu cieľového operačného programu pre naplnenie cieľov OZ, ďalej dôležitým dokumentom, ktoré je potrebné preštudovať prípadne vyplniť a odovzdať na schválenie (ako napr. príručka, formulár žiadosti, prílohy, opis). Od týchto dokumentov sa odvíja realizácia a vývoj projektu. Záver seminára bol opäť upriamený na prácu v skupinách pre realizáciu myšlienok a potrieb vo vlastnom projekte.